هیچ موردی جهت نمایش وجود ندارد
مشاهده لیست مقایسه

ویلچر سی پی cp فلج مغزی

ویلچر سی پی فلج مغزی تاشو


ویلچر سی پی cp برای افراد فلج مغزی این ویلچر برانکاردی و تخت شو است.


تلفن پاسخگویی

02166989561

ویلچر های سی پی cp ویلچر های بسیار مخصوصی هستند برای افرادی که دارای فلج مغزی میباشند که تعادل در حرکات سر و بدن و پای خود را ندارند. این ویلچر ها با داشتن تکیه گاه سر به کنترل کردن حرکات سر کمک میکند. و با داشتن تکیه گاه های کناری ویلچر حرکات بدن را کنترل میکند و همچنین داشتن ساپورت پا که میتواند حرکات پای بیمار را کنترل کند. این ویلچر ها به صورت تاشو میباشد جاپایی و زیردستی متحرکی دارند و روی نشیمنگاه های آن کمربند ایمنی تعبیه شده است. نشیمنگاه این ویلچر ها در دو سایز 38 و 44 برای افراد نوجوان و بزرگسال طراحی شده است. در زمان حال اتفاق نظر وجود دارد که فلج مغزی به عنوان گروهی از اختلالات حرکتی و رشد وضعیتی است که باعث ایجاد محدودیت هایی در فعالیت می شود که به یک تهاجم غیر پیشرونده به مغز در حال رشد در جنین یا سال های اولیه نسبت داده می شود.

ویلچر سی پی دو اهرم پشتی دارد که میتوان با فشار دادن اهرم ها پشت ویلچر به حالت خوابیده در آورد که در این حالت ویلچر مثل تخت میشود و کاربر راحت میتواند روی آن دراز بکشد. جاپایی های این ویلچر قابل تنظیم هستند و و روی جاپایی ها ماهیچه بند قرار دارد.

این ویلچر نگهدارنده ساق پا دارد و در موارد مورد نیاز به صورت تخت خواب شو میشود.

ویلچر سی پی

ویژگی های محصول


ارسال نظر