هیچ موردی جهت نمایش وجود ندارد
مشاهده لیست مقایسه
}

اهداء ویلچر به نیازمندان (جی تی اس)

22 شهریور 1400

خلاصه

اهدای ویلچر به معلولین و توانیابان نیازمند یکی از لذت بخش ترین کارهای خیری است که میتوان انجام داد ویلچر جی تی اس همراه شماست

ویلچر برای معلول یا توانیاب نقش پا را ایفا میکند

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد
وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست…

اهدای ویلچر به معلولین و توانیابان نیازمند یکی از لذت بخش ترین کارهای خیری است که میتوان انجام داد معلولانی هستند که فقط بخاطر نداشتن ویلچر ماه ها نتوانستند بیرون از خانه بروند و از دیدن طبیعت بی بهره بودند به لطف شما عزیزان و خیرین عزیز، گروه هایی که برای این امر خیر ساخته شد و فرهنگ سازی اهدای ویلچر به معلولین انجام شد و این کار خیر رواج یافت شرکت ویلچر سازی جی تی اس هم در این امر جا نماند و توانست تا حدی در این راستا کمک های خود را به این عزیزان برساند به لطف خداوند این امر هر روز گسترش می یابد تا بتوانیم ویلچر های بیشتری اهدا کنیم

شرکت جی تی اس با تمامی خیرین و کسانی که در امر اهداء ویلچر به معلولان نیازمند فعالیت دارند آمادگی همکاری دارد و در این راستا خودمان را موظف به کمک میدانیم.

نمونه ای از همکاری ما با خیرین عزیز که به ما را انتخاب کردند
جی تی اس همراه شما خیرین و نهاد های کمک به ویلچر میباشد

مقالات مرتبط
ارسال نظر